Om senteret

Historia om Aurskog Senter skrevet av Michael Hammer

Midt i det sentrale Aurskog ligger Aurskog Senter. Det er etter hvert blitt et handels- og servicesenter som dekker de aller fleste urskauingers, og også tilreisendes, behov for både banktjenester, variert handel og helserelaterte tjenester. Bak dette vellykkede senteret ligger det en historie.

For alle ting er et resultat av utvikling, noe styrt av tilfeldigheter. Men mest drevet fram av forutseende mennesker som oppi det daglige strevet har hatt overskudd og vilje til å heve blikket og tenke framtid. Og nå skal vi se litt på dette:

Før senteret

I Aurskog Senters historie er det en hovedaktør; Aurskog Sparebank, som ble opprettet i 1846. I over 60 år holdt den til på Toverud før den i 1908 flyttet til Kommunelokalet på Aursmoen. I 1956 flyttet banken inn i eget hus; dagens Sanitetshus, men vokste ut av dette og bygde nytt ved siden av, det nåværende bygget til Aurskog Regnskapskontor, i 1969. Ca. 1980 måtte dette huset utvides til dobbelt grunnflate. Dette skjedde mens bankdriften var i full gang.” En krevende periode”, sier en som jobbet der den gangen. Men framover på 80-tallet sto det klart at bankens lokaler ikke var nok til å dekke framtidas behov. Samtidig utviklet dagligvareforretningen som Kjell Skjønhaug startet på slutten av 50-tallet seg til en lokalt sett stor dagligvareforretning med Kåre Haarberg som innehaver og hvor de følte at de ikke hadde albuerom nok (dagens Aurskog Kjøtt og Fòr og Fritid) .

Banksjefen, Hugo Tønsberg, var en med kapasitet til å se framover og han begynte å sysle med tanken på et nybygg. Men han hadde videre perspektiver. Han tenkte et Senter!
Fra sin tid i DNB i Oslo kjente han arkitekten Bjørn Christoffersen som hadde hatt mer enn en finger med i spillet da Eurosenteret på Vormsund ble bygget.

Banken fikk kjøpt 26 mål av Sveistrup på Aurheim og tanken om et senter på området fenget styret i banken. Det fenget også også Haarberg i Aurskog matsenter.
Fra ei skisseskribling på en serviett, var ikke veien lang til ferdige tegninger fra Bjørn (han kalles ikke noe annet. Banksjefen har forresten aldri blitt kalt noe annet enn Hugo heller) og de nødvendige vedtak ble gjort i bankens organer. Byggetillatelsen kom og våren 1990 starta byggingen ved firmaet Agathon Borgen fra Kløfta.

Utviklingen

29. Mai 1991 åpnet dørene til kommunens første Senter. Banken fikk romslige og effektive lokaler, Aurskog Matsenter framsto som en topp moderne dagligvareforretning (med ferskvaredisk!). Inger Havnaas flyttet bakeriutsalget inn i senteret og åpnet en liten kafé. Ytterligere 5 forretninger åpnet også. I 2. etg fikk tannlegen, Jan Skøld, seksjonert ut sine egne arealer til sin tannklinikk. Det meste av 2. etg ble leid ut til Akershus fylkes tannlegetjeneste (skoletannpleien).

Og så var vel alt fryd og gammen? Javisst! Men flere næringsdrivende så nytten av å være under samme tak som andre, og Hugo fikk stadig forespørsler om lokaler. Dermed var ikke veien lang før tanker om utvidelser dukket opp. Bjørn ble invitert oppover til Hugo, tegnet skisser på serviettene sine og disse ble til ferdige tegninger. Bankstyret ga sin tilslutning. Arbeidet ble satt i gang, og i 1998 var senteret utvidet mot nord med et større tilbygg i en etasje. Da flyttet f.eks. Tove Egeberg Iversen inn med sin” Toves Salong” og flere butikker utvidet.

Men igjen: Nye behov for utvidelser melte seg raskt. Banken la beslag på store arealer i 1. etg, noe som Hugo, hans ansatte og bankens styre fant unødvendig. Det aller meste av bankens virksomhet kunne godt foregå i 2. etg. Bjørn ble igjen innkalt, gikk tankefull rundt og så og vurderte, og da han og Hugo tok seg et lite måltid etterpå ble det skisser på en serviett. Tegningene som ble resultatet av skissen på servietten ble som før godkjent av bankens organer og kommunen og igjen resulterte dette i et nytt byggetrinn som sto ferdig i 2002.

Alle bankens gjøremål unntatt kundekassene ble flyttet opp i en stor 2. etg, bygd over utvidelsen fra 1998. Og over en ytterligere utvidelse av senteret mot nord.

Og nå kunne vel Hugo, bankstyret og andre sentrale personer gni seg litt i hendene og si: Endelig! Nå er vi ferdige med å bygge på Senteret! Men Hugo ristet på hodet, og visste at om ikke lenge ville det melde seg nye behov. Han gikk av som banksjef sommeren 2006, og Odd Nordli ble tilsatt.

Aurskog Senter ved 20-årsjubileet

Det viste seg fort at Odd (ja, det går på fornavn) også var en som hadde kapasitet til å se framover.
Behovene meldte seg raskt. Selv om han ikke hadde en arkitekt som løste problemer på en serviett, gikk det ikke så lenge etter at han var blitt varm i trøya. Og planene om den største utvidelsen av senteret hittil forelå. Denne gangen måtte den gamle parkeringsplassen mot syd vike for utvidelsen, et to-etasjes nybygg bygd sammen med det” gamle” senteret.

Nybygget ble åpnet våren 2010. Den viktigste nyvinningen var nok at hele andre etasje i nybygget nå utgjør et nærmest komplett helsesenter, med 4 leger og godt laboratorium samt kontorpersonale og laboranter, 3 fysioterapeuter, 1 massajeterapeut, 1 fotterrapeut samt 4 tannleger. Aurskog Sparebank, som hele tida har vært kraftsenteret og pådriver for senterutbygginga, ja, det meste av utbygginga på Aursmoen generelt forresten, har ca 40 ansatte på hovedkontoret sitt.

I tillegg til dette er det nå et så bredt utvalg av forretninger i Aurskog Senter at ingen må ut av bygda for noe som helst. Og på torvet, midt i senteret, har Minas kafé blitt et sosialt samlingspunkt for svært mange, ofte godt voksne, urskauinger. Jo, Aurskog Senter dekker behovet til de fleste.

” Så nå er nok Senteret ferdig utbygd”, sa en urskauing til en representant for Agathon Borgen som har stått for alle byggetrinna.
Da smilte Borgens mann lurt og sa:” Å, de pleier å ringe oss fra banken sånn ca 5 år etter at vi er ferdige med ett byggetrinn”. Så kanskje er ikke Aurskog Senter ferdig utbygd ennå.

Aurskog senter 2011–2016
Senteret vårt har passert 25 år!

Om de siste 5 åra og status i jubileumsåret

I 2011 ble det behørig feiret at kommunens første butikk-senter var 20 år. I den forbindelsen ble det utgitt et lite hefte som fortalte litt om historia bak utviklinga. Den fortalte hva som førte til at senteret ble reist. Etter flere utvidelser i løpet av disse 20 åra mente mange at nå var senteret ferdig utbygd. Og sånn har det vel også virket, sett utenfra. Gjennom de siste 5 åra har selve bygget stått uforandret, men inni har det skjedd forandringer. Blant de viktigste forandringene selvsagt det at Kiwi har blittbetydelig større. Etter utvidelsen har butikksjefen, Håvard Silseth og hans 21 medarbeidere romslig med plass. Dette skjedde ved at lokalene til Sport1 ble ledige da denne ble lagt ned.

Også Floriss blomster fant det ulønnsomt å fortsette i konkurransen. Konkurransen mot butikk-kjedene som stadig tok mer av markedet for skårne blomster.

Dermed var det klart for storutvidelsen til Kiwi! De åpna dørene til den store og funksjonelle dagligvareforretningen i november 2014. Den tidligere kasseavdelingen ble imidlertid skilt ut og der etablerte Aurskog Blomster v/Lena Østerby seg. Optimistiske unggutter så en mulighet til å treffe et marked  med butikken Aurskog Sport. Det viste seg dessverre lettere sagt enn gjort, og denne ble lagt ned etter et par år.

Ved siden av disse lokalene holdt Hansen & Dysvik lenge stand, og måtte til slutt «kaste inn håndkledet». Da så «Jojan» med døpenavnet Knut Roger Grøtli sin mulighet. Hans Fòr og Fritid hadde lenge følt på at lokalene ved siden av Aurskog Kjøtt var i trangeste laget, samt at han med medfødt nese for kjøpmannskap så at å være en del av et større senter var en klar fordel.

Dermed flyttet han inn i lokalene etter Hansen & Dysvik. Og har ikke angret på det, sier han med et lurt smil.

Lillians Kafè, senterets hjerte

Kafèen i senteret fikk ny eier og driver. Mina Bekkelund måtte gi seg av helsemessige grunner og Lillian Vestli overtok og døpte den Lillians Kafè. En utvidelse ble gjort, og er Aurskog Senter hjertet i bygda, er Lillians Kafe hjertet i senteret. Svært mange voksne og også godt voksne har kafèen som nærmest daglig møteplass. Der utveksles det nyheter om tilbud på de forskjelligste ting, om sjukdom og skilsmisser og mye mer.

Og oppstår det diskusjoner om hva som er sant og usant, om årstall og fotballresultater, tariffer og lønninger eller hva som helst? Ja, da er det ikke lenge før teknisk kyndige via mobiltelefoner, alltid online må vite, har svaret, ugjendrivelig, på skjermen. Og da kan freden igjen senke seg rundt kafèbordene.

Og det har skjedd flere forandringer. Franks herreekvipering ble nedlagt, og Vibeke Graffs Barne- og garnforretning «Poden» overtok lokalene. Poden fulgte dermed opp barneforretningen Hattifnatten som var nedlagt. Eiendomsmeglerfirmaet Terra overtok lokalene ved den vestre inngangen og skiftet etterhvert navn til Aktiv eiendomsmegling.

Lars Henriksen ble far. Da valgte han å legge ned elektronikkforretningen sin ved den nordre inngangen, for å få bedre tid til familieliv. Dermed sto det to tomme lokaler bak gitterdører i senteret.

Men- så skjedde det en katastrofe på Aursmoen. Om morgenen lørdag 19. sept. 2015 brant «Prix-bygget» ned. Dette bygget huset i tillegg til COOP Extra, Trento og hele Aurskog Elektriske. Og det gamle ordtaket om at -den enes død er den annens brød- gjaldt. Britt og Johnse Killingmo svingte seg på hælen og leide de to ledige lokalene som utsalgssteder for Aurskog Elektriske. Og det sies at de trives!

Ved hovedinngangen, og vis a vis Kiwi har det også skjedd forandringer. Her ligger det forretninger på rekke og rad som nok besøkes mest av kvinner. Nærmest inngangen driver Liv Olstad Altenborn sin moteforretning Celine. Deretter følger Anita Holtets Aurora og Cosmetiques hvor du får alt fra sminke til reiseeffekter. Kirsten Landsverk lanserte så for ca 3 år siden sko-forretningen Kila Sko med et bredt utvalg av damesko. Og jeg har hørt sagt: «Dom som ikke finner sko dom kan gå ut med der, får hølle seg hime».

Men ikke alt er nytt i hovedetasjen. Toves Salong, med mange ansatte holder koken, og ønsker du din favoritt-frisør må du regne med å måtte vente i flere dager for alle er populære og har nok å gjøre! 

Aurskog Apotek betjener fremdeles alle som måtte ha behov for medisiner eller annet helserelatert, og det virker ikke som dette behovet avtar. 

Trinita v/Trine Rake og Anita Ottesen og  har gjennom åra innarbeidet et solid image, og du ser ikke mange damer gå forbi uten å titte på det som henger på stativene utenfor, eller stikke en tur innom butikken.

Videre har Jernia v/Kjell Englund holdt stand og fører alt du trenger til hus og hage. Som f eks griller, kjøkkenkniver og skruer. Ja, vareutvalget er tilnærmet uendelig.

Og Nille med Silje Bjerke som driver, ligger der som Nille har ligget i mange år. På tross av alt for liten lagerplass, klarer hun å fylle butikken med varer til enhver tid. Og når mye av dette er sesongvarer skjønner vi det kreves mange timers innsats.

Den vesle, men vel ansette Hud og Velvære som styres av Jorun Dalen har også en jevn tilgang på kunder.

Bankens avdeling i 1. etg hvor du tidligere kunne gå til en hyggelig ekspeditør for å ta ut eller sette inn penger er fullstendig forandret. De nevnte operasjonene må du nå ordne sjøl. Men fortvil ikke, går du deg fast i instruksjoner og knapper på skjermen. Det er det alltid like hyggelige og hjelpsomme ansatte som før tilstede. Og som loser deg gjennom operasjonene.

Og i 2. etasje da? Aurskog Sparebank, fremdeles med Odd Nordli som banksjef, eier det aller meste av senteret, og har fortsatt å utvikle seg videre. Dermed har det blitt behov for flere kontorplasser, men dette har hittil blitt løst ved interne ombygginger. Tilsammen jobber det nå 42 personer personer i banklokalene. I tillegg til banken finner en også både regnskaps- og revisjonskontor.

Videre er helseavdelingen, med leger, laboratorium, tannleger, massører og en rekke terapeuter fullt belagt hver eneste dag. Lite tyder på store endringer de første åra.

Så han fikk vel rett han da. Urskauingen som da det siste byggetrinnet var ferdig i 2011 sa at -ja, nå er nok senteret ferdig utbygd. Ja, kanskje er det det. Men – så ryktes det at representanter fra Agathon Borgen (eller Backe-gruppen som det heter nå) er sett i full fart gjennom senteret nylig. Hva nå det betyr??